Hvor finder jeg min PIN- og PUK-kode?

Når du bliver kunde hos Flexfone får du et velkomstbrev hvorpå dit SIM-kort sidder. Her findes PIN- og PUK-kode. De kan også findes på jeres kundeportal.

Når du modtager dit SIM-kort med posten, er det påklistret et velkomstbrev - på forsiden af dette står din PIN- og PUK-kode.

Hvis du har forlagt dette, kan du rekvirere din PIN- og PUK-kode på kunde.flexfone.dk under menupunktet "Produkter":

Jeres telefoni-ansvarlige har adgang til denne portal, men jeres forhandler kan også være behjælpelig med at finde oplysningerne.