Hvordan bruger jeg min Yealink T31P?

Her finder du en mini-telefonvejledning til din Yealink T31P og dens funktioner.

Yealink_T31P
Basisfunktioner 

Foretag et opkald

Med telefonrør:
1. Løft røret. 
2. Tast nummeret og tryk på Send-knappen under skærmen eller tryk på Ok-knappen. 

Med højtaler:
1. Tryk på Speaker-1-1.
2. Tast nummeret og tryk på Send-knappen eller Speaker-1-1

Note: Under et opkald kan du skifte mellem telefonrør og højtaler ved at trykke på enten højtaler-knappen eller ved at løfte røret. 

Besvar et opkald

Med telefonrør:
Løft røret. 

Med højtaler:
Tryk på Speaker-1-1

Note: Du kan afvise et indgående kald ved at trykke på Afvis-knappen under skærmen. 

Afslut et opkald

Læg på eller tryk på afslut-knappen ved skærmen. 

Genopkald

1. Tryk på genopkald for at få en liste over de seneste opkald.
2. Anvend piletasterne for at vælge det ønskede nummer og bekræft med Send- eller Ok-knappen. 

Mute et igangværende kald

Tryk på mute for henholdsvis at slukke og tænde mikrofonen. 

Sæt et kald på hold

1. Tryk på Hold-knappen under skærmen under et igangværende kald.
2. Vælg det kald, som du ønsker at genoptage. 
3. Tryk på Genoptag-knappen under skærmen. 

Viderestilling af kald

Direkte viderestilling:
1. Tryk på Viderestil-knappen under skærmen ved et igangværende opkald. Kaldet placeres på hold.
2. Tast nummeret, du ønsker at viderestille til. 
3. Tryk på Viderestil-knappen igen. Kaldet viderestilles nu til det ønskede nummer. 

Overvåget viderestilling: 
1. Tryk på Viderestil-knappen under skærmen ved et igangværende opkald. Kaldet placeres på hold.
2. Tast nummeret, du ønsker at viderestille til. 
3. Tryk på Viderestil-knappen underskærmen eller tryk på viderestil-2
4. Du får nu mulighed for at tale med personen, du ønsker at viderestille opkaldet til. 
5. Tryk på viderestil-knappen, når du ønsker at overdrage opkaldet. 

Forstyr ikke-funktion

Tryk på DND-knappen under skærmen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Der fremgår et lille ikon i toppen af skærmen, når funktionen er aktiv. Funktionen afviser alle indgående kald.

Telefonsvarer

Knappen Envelope-1 lyser, når du har en ny telefonsvarerbesked. 

Aflyt din telefonsvarer:
1. Tryk Envelope-1 for at ringe op til telefonsvaren.
2. Følg instruktionerne for at aflytte beskeden. 

Opkaldshistorik

Når du har sat markøren på et bestemt opkald, kan du:

  • Trykke Send for at ringe til nummeret.
  • Trykke Slet for at slette nummeret fra historikken.
  • Trykke Mere - Her har du følgende valgmuligheder:

Vælg Detaljer for at se flere informationer om kaldet.

Vælg Tilføj til kontakt for at tilføje nummeret til din kontaktbog.

Vælg Tilføj til blackliste for ikke at modtage kald fra nummeret igen.

Vælg Slet alt for at slette alt opkaldshistorik.

Justér volume

Tryk Volume under et igangværende kald for at justere lydstyrken for røret/højtaleren.

Tryk på samme knap, når telefonen ikke er i brug for at justere volumen på ringetonen.

Ringetone 

1. Tryk på Menu under skærmen.
2. Navigér til indstilling Pil basis indstillinger Pil lyd Pil ringetoner.
3. Brug piletasterne til at vælge den ønskede ringetone, og bekræft med Ok-knappen.
4. Afslut med gem. 

Konferencekald

1. Tryk på Konf-knappen under skærmen, når du har et aktivt kald. Kaldet placeres nu på hold.
2. Tast nummeret, på den du ønsker at invitere til konferencen, og tryk Send under skærmen.
3. Tryk på Konf-knappen igen, når du har fået kontakt, og alle opkald bliver nu forbundet.
4. Når du afslutter kaldet, vil forbindelsen blive afbrudt for alle parter.


Genvejstaster (BFL-taster)

Genvejstaster (BFL-taster) ved telefonens skærm kan nemt og hurtigt opsættes.
Dette gøres via Myfone.dk under menupunktet bordtelefon-1

1.0-T31P

Du kan opsætte følgende funktioner:

Kollegaer:
Fast lys indikerer, at din kollega er optaget. Lyset blinker, hvis din kollegas telefon ringer. Du kan trække kollegaens kald ved at trykke på knappen, når den blinker.

Du kan også ringe eller viderestille kald til din kollega med ét tryk.

Køer:
Log af/på en kø ved at trykke på én knap.
Lyssignal fortæller, om du er tilmeldt eller afmeldt køen (rød = logget på, grøn = logget af).

Profiler:
Tildel ringeprofiler til en knap for hurtigt at skifte profil. Du kan også vælge, om automatisk profilskifte skal være aktiveret eller deaktiveret.

Variabelt kaldsflow:
Tildel et variabelt kaldsflow til en knap, og aktivér/deaktivér et variabelt kaldsflow med ét tryk. 

Eksternt nummer:
Indtast eksterne numre, som du ønsker at kunne ringe til ved at trykke på knappen. 

Bemærk: Når du har valgt din opsætning, skal du genstarte telefonen ved at trække strømledningen ud og tilslutte den igen. Du kan også Trykke på Gem og genstart via Myfone.dk.