Hvordan bruger jeg min Yealink W73P?

Her finder du en Mini-telefonvejledning til din Yealink W73P og dens funktioner.

Yealink_W73

Overblik over telefon og base

Din W73P består af en base og et håndsæt. Alt teknikken i forhold til telefonnummer ligger i basen.

Base

base

1: Indikerer, om base og håndsæt er forbundne. 
2: Viser, om base er på netværk. Fast lys indikerer, at basen er forbundet med netværket. 
3: Viser, om base har strøm.
4: Tryk på knappen for at finde forlagt håndsæt. Håndsættet vil larme.

Bemærk: Holdes søge-knappen (4) i bund i mere end 10 sekunder, vil basen blive nulstillet og skal opsættes på ny. 

Håndsæt-forklaring


Opsætning

1. Forbind både base og håndsættet til strøm. 
2. Forbind base med netværkskabel. 


Basisfunktioner  

Foretag et opkald 

Med håndsættet:
1. Tast nummeret.
2. Tryk på Ok-knappen eller Besvar.

Med højtaler:
1. Tast nummeret.
2. Tryk på Højtaler.

Besvar et opkald

Med håndsættet:

Tryk på Besvar.

Med højtaler
Tryk på Højtaler.

Afslut et opkald

Læg på med Afslut

Genopkald

Tryk på Besvar for at få en liste over de seneste opkald. Anvend piletasterne for at vælge det ønskede nummer, og ring op med Besvar eller Ok-knappen. 

Mute et igangværende kald

Tryk på mute for at slukke/tænde mikrofonen. 

Sæt et kald på hold

1. Tryk på Hold-knappen under skærmen under et igangværende kald.
2. Vælg det kald, som du ønsker at genoptage, og tryk derefter på Genoptag-knappen under skærmen.

Viderestilling af kald

Du kan viderestille kald på følgende måder:

Direkte viderestilling:
1. Tryk på tran under et igangværende opkald. kaldet placeres på hold. 
2. Tast nummeret, som du ønsker at viderestille til. 
3. Tryk på tran igen. Kaldet viderestilles nu til det ønskede nummer. 

Overvåget viderestilling:
1. Tryk på tran under et igangværende opkald. kaldet placeres på hold.
2. Tast nummeret, som du ønsker at viderestille til. 
3. Tryk på Lock.
4. Du får nu mulighed for at tale med personen, du ønsker at viderestille opkaldet til. 
5. Tryk på tran, når du ønsker at overdrage kaldet. 

Forstyr ikke-funktion

1. Tryk på Ok-knappen for at gå til menuen.
2. Navigér til Call Features vælg Do Not Disturb, sæt status til On med piletasterne.
3. Bekræft med Save.

Når funktionen er aktiv vises dette ikon i toppen af skærmen DND-2

Telefonsvarer 

Knappen Envelope-1 lyser, når du har en ny telefonsvarerbesked. 

Aflyt din telefonsvarer:
1. Tryk Envelope-1 for at ringe op til telefonsvaren.
2. Følg instruktionerne for at aflytte beskeden. 

Opkaldshistorik

Når du har sat markøren på et bestemt opkald, kan du:

Trykke Besvar for at ringe til nummeret. 

Trykke Options for at få flere funktioner.

Vælg Detail for at se flere informationer om kaldet.

Vælg Add to local for at tilføje nummeret til din kontaktbog.

Vælg Delete for at slette nummeret.

Vælg Delete All for at slette alle numrene.

Justér volume 

Tryk på plus- eller minus-knappen under et igangværende kald for at justere lydstyrken for  røret/højtaleren/headsettet. 
Tryk på samme knapper, når telefonen ikke er i brug for at justere volumen på ringetonen. 

Tip: Du kan holde * i bund for at sætte telefonen på lydløs. 

Ringetone 

1. Tryk på Ok-knappen.
2. Navigér til Settings Pil Audio Pil Ring tones.
3. Brug piletasterne til at vælge den ønskede ringetone, og bekræft med Ok-knappen.
4. Afslut med Save

Konferencekald

1. Tryk på Konf-knappen under skærmen, når du har et aktivt kald. Kaldet placeres nu på hold.
2. Tast nummeret på den, du ønsker at invitere til konferencen, og tryk Send under skærmen.
3. Tryk på Konf-knappen igen, når du har fået kontakt, og alle opkald bliver nu forbundet.
4. Når du afslutter kaldet, vil forbindelsen bliver afbrudt for alle parter.