Kan Myfone app'en bruges på iPads eller andre tablets?

Nej, Myfone app'en er ikke understøttet på iPads eller tablets.

Myfone app'en er ikke udviklet til iPads eller andre tablets, og understøttes derfor ikke.