Medarbejderintegration i PBXAdmin

Opsæt og administrer Medarbejderintegration i PBXAdmin.

Med medarbejderintegrations kan du udtrække information fra et opkald, når et opkald besvares og når et opkald afsluttes. Denne tjeneste kan f.eks. bruges til at udtrække information om, hvilken medarbejder der tog hvilket opkald og hvor længe opkaldet varede.

Når webtjenesten, som skal indtastes i følgende vindue, kaldes, sender vi parametrene med den. De parametre, vi kan sende, er anført nedenfor.

medarbejderintegration

Funktion Beskrivelse
1. HTTP Metode Vælg HTTP-metode (POST eller GET)
2. Webservice ved besvaret kald Indtast URL'en, der kaldes, når en medarbejder besvarer et opkald (lad være tom for at deaktivere kald)
3. Webservice ved afsluttet kald Indtast URL'en, der kaldes, når et opkald afsluttes (lad være tom for at deaktivere kald)
4. Webservice ved udgående opkald Indtast URL'en, der kaldes, når en medarbejder foretager et opkald (lad være tom for at deaktivere kald)
5. Webservice ved indgående opkald Indtast URL'en, der kaldes, når en medarbejders telefon ringer (lad være tom for at deaktivere kald)

Parametre når opkald besvares

Parameter Beskrivelse
AccountId Repræsenterer PBX/telefonsystemets unikke ID, også kaldet konto-ID.
UniqueCallId Indeholder et unikt opkalds-ID for det specifikke opkald.
EmployeeLocalNumber Indeholder lokalnummeret på den respektive medarbejder.
ANumber Nummeret på personen, der ringer ind.
TimeStamp Tidspunktet, hvor det indgående opkald blev etableret.
LinkedUniqueCallId Unikt opkalds-ID for opkaldets tilsvarende del (indgående/udgående del).

Parametre når opkaldet afsluttes

Parameter Beskrivelse
AccountId Repræsenterer PBX/telefonsystemets unikke ID (konto-ID).
Unique CallId Indeholder et unikt opkalds-ID for det specifikke opkald.
Duration Opkaldets varighed.
Transfer "True" eller "False" afhængig af, om opkaldet er et viderestillet opkald eller ej.
CallDirection "Outgoing" eller "Incoming" afhængig af, om det afsluttede opkald var indgående eller udgående.
Transfered Unique ID Unikt ID for det oprindelige indgående opkald, der viderestilles (nødvendigt for at identificere et indgående køopkald, der viderestilles).
Transfered number Nummer, der viderestilles, hvis det er en viderestilling.
Transfer to Nummer, der viderestilles til, hvis det er en viderestilling.

Parametre for udgående opkald

Funktion Beskrivelse
AccountId Repræsenterer PBX/telefonsystemets unikke ID, også kaldet konto-ID.
UniqueCallId Indeholder et unikt opkalds-ID for det specifikke opkald.
EmployeeLocalNumber Indeholder lokalnummeret på den respektive medarbejder.
ANumber Nummeret på personen, der ringer ind.
TimeStamp Tidspunktet, hvor det indgående opkald blev etableret.
PhoneLocalNumber Lokalt nummer på telefonen, der bruges til at ringe fra.
BNumber Nummeret der ringes til.

Parametre for indgående opkald

Parameter Beskrivelse
AccountId Repræsenterer PBX/telefonsystemets unikke ID, også kaldet konto-ID.
UniqueCallId Indeholder et unikt opkalds-ID for det specifikke opkald.
Calledphone Indeholder lokalnummeret på den respektive medarbejders telefon.
ANumber Nummeret på personen, der ringer ind.
TimeStamp Tidspunktet, hvor det indgående opkald blev etableret.
EmployeeLocalNumber Indeholder det lokale nummer på den respektive medarbejder, der ringes til.
LinkedUniqueCallId Unikt opkalds-ID for opkaldets tilsvarende del (indgående/udgående del).