Multi viderestilling i PBXAdmin

Opsæt og administrer Multi viderestilling i PBXAdmin.

Multi viderestilling bruges til at viderestille til flere kollegaer/telefonnumre på ét kald. Det kan f.eks. være en multi viderestilling, der ringer medarbejder 201 og 200 op på samme tid.

1. Under Multi viderestiling har du mulighed for at se alle multi viderestillinger der er oprettet. 

multi-viderestilling

Funktion Beskrivelse
2. Lokalnummer Her kan du se lokalnummeret på multividerestillingen.
3. Navn Her kan du se navnet på multividerestillingen.
4. Beskrivelse Her kan du se beskrivelsen af multividerestillingen. Det kan f.eks. være funktionen af multividerestillingen.

Redigering af Multi viderestilling

Du kan indstille Multi viderestilligner, ved at trykke på en Multi viderestilling i oversigten. 

multi-viderestilling-1

Funktion Beskrivelse
1. Navn Her kan du skrive navnet på multividerestillingen.
2. Beskrivelse Her kan du skrive beskrivelsen af multividerestillingen. Kan f.eks. være funktionen af multividerestillingen.
3. Lokalnummer 1 Vælg lokalnummer, som ønskes viderestillet til.
4. Lokalnummer 2 Vælg lokalnummer, som ønskes viderestillet til.
5. Telefonnummer 1 Vælg telefonnummer, som ønskes viderestillet til.
6. Telefonnummer 2 Vælg telefonnummer, som ønskes viderestillet til.
7. Udløbstid (Ved intet svar) Her kan du bestemme, hvor lang til der skal gå, før Ved intet svar gå til aktiveres.
8. Ved intet svar gå til Her kan du bestemme, hvad der skal ske, hvis ingen af dem der viderestilles til tager kaldet. Det kan f.eks. være direkte ind i en kø.