Hvordan opsættes telefon-speaks i PBXAdmin

I PBXAdmin kan du opsætte og administrere speaks på flere måder.

Med modulet Speaks kan du afspille en lydfil i et kaldsflow. Dine speaks kan f.eks. informere personen, der ringer, om åbningstiderne eller generelle informationer om virksomheden.

1. Under Speaks i PBXAdmin får du en oversigt over alle speaks i din PBX-løsning.

speaks-1

Funktion Beskrivelse
2. Lokalnummer Her kan du se lokalnummeret på køen. Det er dette nummer, du skal viderestille til ved din opsætning.
3. Navn Navnet på speaket kan eks. være åbningstider eller anden information.
4. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af speaket. (Eks. ’Velkomsthilsen’).
5. Gå til Her kan du se, hvor opkaldet ledes hen efter speaket. Hvis speaket ikke har noget Gå til, vil kaldet blive afbrudt efter speaket.
6. Tilføj speak Her kan du tilføje et nyt speak, som kan bruges i virksomhedens kaldsflow.

 

OBS: Den tilladte filstørrelse på upload af speak er max 20mb pr. fil

Redigering af speaks

Du kan indstille, hvordan dine speaks skal fungere ved at trykke på et speak i oversigten. 

speaks-2-1

Funktion Beskrivelse
1. Navn Navnet på speaket kan f.eks. være Velkomsthilsen.
2. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af speaket. (Eks. 'Velkomsthilsen').
3. Efter afspilning gå til Her kan du bestemme, hvad der skal ske, efter at lydfilen er afspillet. Hvis der ikke står noget i dette felt, vil kaldet blive afbrudt, efter speaket er afspillet. Hvis der ikke er indtalt/uploadet et speak, vil opkaldet blive afbrudt, selvom der er valgt en funktion ved 'Efter afspilning gå til'.
4. Upload speak

Her kan du uploade din lydfil som .MP3- eller .WAV-fil.

Du også mulighed for at genere dit speak med Google tekst-til-tale.
Med tekst-til-tale skal du blot skrive dit ønskede speak, og herefter trykke på Play-knappen for at sikre, at speaket lyder som ønsket. Til slut skal du trykke på knappen Anvend.

🔄  OPDATER SYSTEM

Husk at trykke på OPDATER SYSTEM i øverste højre hjørne for at udgive dine ændringer. 

Upload et speak

Der er tre måder, du kan aflytte eller uploade et speak.

  1. Du kan uploade dit speak som vist i punkt 4 ovenfor.
  2. Du kan indtale et speak på et lokalnummer fra en bordtelefon/mobiltelefon ved at bruge funktionskoden 9*lokalnummer. Et eksempel kunne være 9*6000. Når du ringer dette op, vil du blive guidet igennem, hvordan speaket indtales.
  3. Du kan bruge Google tekst-til-tale som beskrevet i punkt 4 ovenfor. Er der behov for en mere avanceret og detaljeret opsætning af tekst-til-tale, kan du læse mere om, hvordan du tilpasser detaljer i tekst-til-tale her.