Åbningstider i PBXAdmin

Opsæt og administrer åbningstider i PBXAdmin.

Med åbningstider har du mulighed for at vælge bestemte åbningstider på alle ugens syv dage.

1. Under Åbningstider har du mulighed for at vælge, hvornår en virksomhed har åbent og lukket.  

åbningstider

Funktion Beskrivelse
2. Lokalnummer Her kan du se lokalnummeret på åbningstiden.
3. Navn Navnet på åbningstiden. (Eks. ’Generel åbningstid’)
4. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af køen. (Eks. ’Salgs åbningstid’)
5. Gå til (indenfor tid) Her kan du se, hvad den valgte åbningstid er sat til at gøre, hvis der ringes inden for den åbningstid, du vælger i opsætningen.
6. Gå til (udenfor tid) Her kan du se, hvad den valgte åbningstid er sat til at gøre, hvis der ringes uden for den åbningstid, du vælger i opsætningen.
7. Tilføj åbningstid Her kan du tilføje en ny åbningstid, som kan bruges i virksomhedens kaldsflow.

Generelt

Når du vil redigere en åbningstid, skal du trykke på den åbningstid, du vil redigere. Du vil derefter få et nyt vindue op, der indeholder informationer om den valgte åbningstid, som vist nedenfor. 

åbningstider-2

Funktion Beskrivelse
1. Lokalnummer Her kan du se lokalnummeret på åbningstiden.
2. Navn Navnet på åbningstiden. (Eks. ’Generel åbningstid’).
3. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af køen. (Eks. ’Salgs åbningstid’).
4. Inden for åbningstid, gå til Her kan du bestemme, hvad der skal ske, hvis der ringes inden for åbningstiden.
5. Uden for åbningstid, gå til Her kan du bestemme, hvad der skal ske, hvis der ringes uden for åbningstiden.

Åbningstider

Du kan indstille, hvornår din virksomhed har åbent eller lukket under åbningstider.

åbningstider-3

Funktion Beskrivelse
1. Lukket Sættes der et flueben i dette felt, vil hele denne dag blive sat som lukket.
2. Åben fra Bestem fra hvornår der skal være åbent.
3. Åben til Bestem fra hvornår der skal være lukket.

Undtagelser

Hvis du har undtagelser, f.eks. helligdag eller ferie, kan du opsætte det således at kaldsflowet er anderledes netop disse dage. Eksempelvis går kaldet videre til en feriehilsen, der fortæller, at virksomheden har lukket i ferien.

åbningstider-4

Funktion Beskrivelse
1. Dato Bestem, hvilken dato denne undtagelse skal gælde for.
2. Lukket Sættes der et flueben i dette felt, vil hele denne dag blive sat som lukket.
3. Åben fra Bestem, fra hvornår der skal være åbent.
4. Åben til Bestem, fra hvornår der skal være lukket.
5. Alternativt gå til Hvis du f.eks. gerne vil have, at der skal viderestilles til et bestemt speak for denne undtagelse. Det kunne være, hvis du har lukket i en halv time grundet et møde og har et bestemt speak for dette.

Hvis der så ringes uden for åbningstiden, vil den viderestille til det, du vælger i dette felt.
6. Indlæs helligdage Her kan du indlæse helligdage for et år ad gangen.
7. Automatisk opdatering af helligdage Her kan du krydse af, så helligdage opdateres automatisk.
8. Tilføj periode Her kan du tilføje en periode med undtagelser f.eks. ifm. ferier ved at vælge en fra- og til-dato. På den måde slipper du for at skulle taste undtagelserne ind en dag af gangen.

 

Eksempel (Middagslukket)

Hvis du har en generel åbningstid (uden middagslukket), kan du nøjes med at oprette én åbningstid. Hvis du skal oprette en åbningstid med middagslukket, så er du nødt til at oprette to åbningstider.

Eksempel på dette er oprettet herunder:

åbningstider-7-1

Der er åbent mellem 8.00-12.00 mandag til fredag. Hvis der ringes inden for åbningstiden, skal den gå til speak Velkomsthilsen. Hvis der ringes udenfor åbningstiden, som er alt udenfor 8.00-12.00, skal den gå til vores åbningstid nummer to, som vi har kaldt Åbningstid efter kl. 12:30.

åbningstider-8-1I denne åbningstid har vi åbent fra klokken 12.30-16.00 mandag til fredag. Hvis der ringes indenfor åbningstiden, skal den gå til speak Velkomsthilsen. Hvis der ringes udenfor åbningstiden, skal den gå til speak Udenfor åbningstid, som er vores speak, der fortæller vores åbningstider.

Google My Business

1. For at bruge Google My Business til jeres åbningstider, skal integrationen først aktiveres under Integration -> Google My Business.

2. Den konto, der bruges til at logge ind med, skal være tilknyttet virksomhedens Google My Business profil for at kunne styre åbningstider og aktivere integrationen.

åbningstider-5

Ved succesfuldt login, skal du gå tilbage til Åbningstider og åbne den pågældende åbningstid, du vil opsætte Google My Business på, som vist nedenfor.

åbningstider-6-2

Funktion Beskrivelse
1. Aktivér Her vælger du, om denne åbningstid skal følge Google My Business’ åbningstider. 
2. Google My Business-navn Her vælger du, hvilket Google My Business-navn åbningstiderne skal hentes fra. 
3. Google My Business-ID Her vises, hvilket Google My Business-ID der er tilknyttet det valgte navn.  
4. Sidst synkroniseret Her kan du se, hvornår Google My Business åbningstiderne sidst er synkroniseret. 

🔄  OPDATER SYSTEM

Husk at trykke på OPDATER SYSTEM i øverste højre hjørne for at udgive dine ændringer.