Direkte indkald i PBXAdmin

Opsæt og administrer Direkte indkald i PBXAdmin.

Direkte indkald bruges til at få et direkte opkald ind i PBX’en. Det kan fx være til at logge eksterne numre på køen, uden at man skal logge ind i PBX’en. Det kan også bruges til at indtale speaks, hvis der skal indtales et speak fra et telefonnummer, som ikke er på PBX’en. Se under eksempler for, hvordan dette bruges.

1. Under Direkte indkald har du mulighed for at se alle Direkte indkald der er oprettet. 

direkte-indkald

Funktion Beskrivelse
2. Lokalnummer Her kan du se lokalnummeret på det direkte indkald.
3. Navn Her kan du se navnet på det direkte indkald.
4. Beskrivelse Her kan du se beskrivelsen af det direkte indkald. Det kan f.eks. være funktionen af det direkte indkald.
5. Tilføj Direkte indkald Her kan du tilføje et nyt Direkte indkald som du kan bruge i et kaldsflow.

Redigering af Direkte indkald

Du kan redigere et Direkte indkald, ved at trykke på et Direkte indkald i oversigten. 

direkte-indkald-2

Funktion Beskrivelse
1. Lokalnummer Her kan du se lokalnummeret på det direkte indkald.
2. Navn Her kan du se navnet på det direkte indkald.
3. Beskrivelse Her kan du se beskrivelsen af det direkte indkald. Det kan f.eks. være funktionen af det direkte indkald.
4. PIN-kode Her kan du skrive den PIN-kode, der skal tastes, når du ringer ind til løsningen.
5. Forvalg Hvis du skriver noget ind i dette felt, vil du, hvis koden tastes korrekt med det samme, blive stillet videre til det lokalnummer, du skriver her. Det kunne f.eks. være til et eksternt nummer.
6. Speak ved forkert PIN-kode Her har du mulighed for at linke til et speak, som afspilles, hvis man taster PIN-koden forkert.

 

Eksempel

69142229 viderestiller til lokalnummer 7600 (Direkte indkald), som har PIN-koden 121212.

Når du ringer til 69142229, taster du PIN-koden ind. Herefter får du klartone og kan f.eks. lægge et speak ind ved at taste 9*lokalnummer på speaket.

På den måde kan du indtale speaks fra telefonnumre, som ikke er på PBX- anlægget. Det kan være brugbart, hvis f.eks. dit internet går ned, og dine bordtelefoner ikke kan bruges til at lægge et speak med besked om, at der er tekniske problemer.