Er der forskel på at omstille kald i Teams’ softphone vs. Myfone Teams-appen?

Du kan omstille opkald i både Teams’ softphone og i Myfone Teams-appen. Der er dog nogle få forskelle på disse to typer omstillinger.

Teams' softphone Myfone Teams-appen

Under en omstilling direkte i Teams’ softphone kan du søge en kollegas navn frem og overføre opkaldet. I dette tilfælde omstiller du kun til din kollegas Teams-klient, og opkaldet vil altså ikke følge din kollegas profiler eller ringe på andre enheder.

overfoer-opkald

Under en omstilling kan du også indtaste et telefonnummer, som du vil omstille til og trykke Overfør. Her vil det omstillede opkald følge modtagerens profiler og dermed ringe på alle de valgte enheder.

overfoer-opkald-lokalnummer

Under en omstilling har du mulighed for at vælge en kollegas eller ekstern kontakts specifikke telefonnummer inden omstillingen sker.

Contact-info

Hvis der omstilles i Myfone Teams-appen vil kaldet gå til alle de enheder, som modtageren har opsat under sine ringeprofiler i Myfone.