Er der specielle krav til netværket ved WiFi-opkald?

Devisen hedder, at opkaldskvalitet og dækning afhænger af netværkets styrke og internetforbindelsen.

Der er som sådan ingen minimumskrav til WiFi-netværket for at WiFi-opkald kan fungere. Vær dog opmærksom på, at svagt WiFi-signal på samme måde som ved normal internetbrug, kan skabe udfald og lavere kvalitet. Derudover vil udnyttelsen af jeres generelle internetforbindelse også spille ind. Hvis I sidder 100 mand og benytter en 50/50 Mbit forbindelse til at streame HD-videoer vil både videokvalitet og WiFi-opkald lide under at behovet er større end forbindelsens kapacitet. Dette kan også lede til en dårlig oplevelse.

Overvej derfor om jeres interne netværk har stærkt nok signal i diverse rum og om jeres internetforbindelse lever op til jeres behov.