Fælles Exchange-integration i PBXAdmin

Opsæt og administrer Fælles Exchange integration i PBXAdmin.

Før du opsætter Fælles Exchange Integration

Vores fælles Exchange-integration benytter impersonation til at hente kalenderaftaler og kontakter ud via en fælles brugeradgang. Den er kompatibel med Exchange 2010, 2013, 2016, 2019 eller Office 365.

Den fælles Exchange-integration kan opsættes på to måder:

  • Manuel opkobling via brugernavn og adgangskode.
  • Opkobling med Microsoft-login

For at kunne opsætte integrationen, skal man som minimum have oprettet en Microsoft / Office 365-bruger med tilhørende login, som skal have rettigheder til at impersonate de resterende brugere. Tilladelser til at kunne impersonate brugere, kan gives via Exchange Admin Center.

OBS

Ved Office 365-brugere, der kun eksisterer i skyen, skal der på Office-portalen fjernes flueben ved indstillingen, der definerer, at brugeren skal ændre kodeord ved første login.

Manuel opkobling

Hvis man ønsker at opsætte den fælles Exchange-integration med Exchange Admin Center, kan man følge denne guide til opsætning: Setting up Application Impersonation for Exchange.

Opkobling med Microsoft-login

Ved opsætning af den fælles Exchange-integration via Microsoft-opkoblingen kræves følgende:

Opsætning af Fælles Exchange.

1. Under Fælles Exchange integration har du mulighed for at aktivere og redigere Exchange integrationen for flere Myfone brugere på samme tid. Du kan her opsætte kalendervisnings tilladelser for alle brugere, samt om deres Exchange kontakter skal importeres til Myfone.dk. 

fælles-exchange-integration

Funktion Beskrivelse
2. Aktiver Her aktiverer/deaktiverer du Fælles Exchange-funktionen.
3. Kontakt mail Her indsættes den mail, som skal kontaktes i tilfælde af problemer.
4. Brug Microsoft-opkobling Her aktiveres opkoblingen med Admin-loginoplysninger.
5. Brug manuel opkobling Her kan du manuelt opsætte Exchange integrationen. 
6. Gem Her gemmer du den valgte opsætning. 
7. Test administrator opkobling Her kan du teste gemte opsætning. 

Opsætning af Exchange integration på medarbejdere

fælles-exchange-integration-01

Funktion Beskrivelse
1. Lokal Medarbejderens lokalnummer.
2. Navn Navn på medarbejderen.
3. Aktiv

Aktiver/deaktiver om den fælles Exchange-integration skal være aktiv for denne medarbejder.

Hvis der ikke er flueben i Aktiv boksen, kan brugere selv styre deres Exchange opsætning på Myfone.dk under Indstillinger.

4. Mail adresse Medarbejderens Exchange-mailadresse.
5. Kalender deling Bestemmer hvordan medarbejderens kalender skal vises på Myfone.dk.
6. Exchange kontakter Aktiver/deaktiver synkronisering af Exchange kontakter.