Hvilken påvirkning har integrationen til Azure AD på afdelingsfakturering?

Hvis du administrerer jeres Flexfone-løsning via Azure Ad og samtidig har afdelingsfakturering, er det vigtigt, at du tager stilling til hvorvidt brugerne er tildelt de korrekte afdelinger i PBX'en eller gennem AD.

Vælger du at synkronisere afdelinger gennem AD-integrationen, placeres brugerne i de afdelinger, som de har i jeres AD. Dette kan give kan det give udfordringer, hvis der er lavet andre afdelinger i PBXAdmin end dem I har i jeres AD.

Husk derfor at tage stilling til, hvorvidt afdelinger skal administreres i PBX'en eller gennem AD, så der bliver faktureret for de rigtige brugere i hver enkelt afdeling.