Hvilken påvirkning har integrationen til Azure AD på afdelingsfakturering?

Hvis du administrerer jeres Flexfone-løsning via Azure Ad og samtidig har afdelingsfakturering, er det vigtigt, at brugerne er tildelt de korrekte afdelinger i AD.

AD-integrationen placerer nemlig brugerne i de afdelinger, som de har i jeres AD. Derfor kan det give udfordringer, hvis der er lavet andre afdelinger i PBXAdmin end dem I har i jeres AD.

Hvis du opretter nye afdelinger i AD er det ligeledes vigtigt, at få lavet de rette tilretninger, så der bliver faktureret for de rigtige brugere i hver enkelt afdeling.