Hvordan bruger jeg min Yealink T54W?

Her finder du en Mini-telefonvejledning til din Yealink T54W og dens funktioner.

T54W-front-home

Basisfunktioner

Lav et opkald 

Med røret:
1. Løft røret.
2. Tast nummeret og tryk på Send-knappen under skærmen eller Ok-knappen.

Med højtaler: 
1. Uden headset tilsluttet: Tryk på Speaker-1
2. Tast nummeret og tryk på Send-knappen under skærmen eller Ok-knappen.

Med headset:
1. Med et headset tilsluttet til telefonen: Tryk Headset-1 for at aktivere Headset-funktionen.
2. Tast nummeret og tryk på Send-knappen under skærmen eller Ok-knappen.

Note: Under et kald kan du skifte mellem røret, højtaleren og headsettet ved at trykke på Headset-1 eller Speaker-1. For at anvende et headset er det nødvendigt, at det er tilsluttet korrekt

Besvar et kald 

Med røret: Med højtaler: Med headset:
Løft røret Tryk Speaker-1 Tryk Headset-1

Note: Du kan ignorere et kald ved at trykke på Afvis-knappen under skærmen.

Afslut et opkald 

Med røret: Med højtaler: Med headset:
Læg på eller tryk på Afslut opkald-knappen under skærmen. Tryk Speaker-1 eller på Afslut opkald-knappen under skærmen. Tryk på Afslut opkald-knappen under skærmen.

Genopkald

Tryk Update-kopi-1 for at få en liste over seneste kald. Anvend Down-1 Up-1 til at vælge det ønskede nummer, dernæst tryk på Send-knappen under skærmen eller på Ok-knappen.

Tryk Update-kopi-1 to gange i træk for at ringe tilbage til det seneste nummer.

Mute et igangværende kald 

Tryk på Mute-1 for henholdsvis at slukke og tænde for mikrofonen.

Sæt et kald på hold 

For at placere et kald på hold:
Tryk på Hold-1-knappen under skærmen under et igangværende kald.

For at genoptage kaldet:
Hvis du kun har ét kald på hold, så tryk på Hold-1 eller Genoptag-knappen under skærmen.

Hvis du har mere end ét kald på hold, så tryk Down-1 Up-1 for at vælge det kald du ønsker at genoptage, og derefter tryk på Hold-1 eller Genoptag-knappen under skærmen.

Viderestilling af kald  

Du kan viderstille kald på følgende måder:

Direkte viderestilling:
1. Tryk på Transfer-1 eller Viderestil-knappen under skærmen ved en igangværende samtale. Kaldet placeres på hold.
2. Tast nummeret, som du ønsker at omstille til.
3. Tryk på Transfer-1 eller Viderestil-knappen igen. Kaldet omstilles nu til det ønskede nummer.


Overvåget viderestilling:
1. Tryk på Transfer-1 eller Viderestil-knappen under skærmen ved en igangværende samtale. Kaldet placeres på hold.
2. Tast nummeret, som du ønsker at omstille til, derefter trykkes på Send-1.
3. Du får nu mulighed for at tale med den person, du ønsker at omstille til.
4. Tryk på Transfer-1 eller Viderestil-knappen, når du ønsker at overdrage kaldet.

Forstyr ikke funktion 

Knappen DND under skærmen kan bruges til at afvise alle kald.

For at anvende Forstyr ikke-funktionen:
Tryk på DND-knappen under skærmen for at aktivere eller deaktivere funktionen. 
Der fremgår et lille ikon i toppen af skærmen, når funktionen er aktiv.

Telefonsvarer

Knappen Envelope-1 lyser, når du har en ny telefonsvarerbesked. 

For at aflytte din telefonsvarer:
1. Tryk Envelope-1 for at ringe op til telefonsvaren.
2. Følg instruktionerne for at aflytte beskeden. 

Opkaldshistorik 

1. Tryk på Historik-knappen under skærmen. Du kan anvende Down-1 Up-1 til at kigge listen igennem. 
2. Når du har sat markøren på et bestemt opkald, kan du: 

Trykke Send for at ringe til nummeret.
Trykke Slet for at slette nummeret fra historikken.

Hvis du trykker Mere, har du følgende valgmuligheder:

Vælg Detaljer for at se flere informationer om kaldet. 
Vælg Tilføj til kontakt for at tilføje nummeret til din kontaktbog.
Vælg Tilføj til blackliste for ikke at modtage kald fra nummeret igen.
Vælg Slet alt for at slette alt opkaldshistorik. 

Justér volumen 

Tryk Volume-1 under et igangværende kald for at justere lydstyrken for røret/højtaleren/headsettet.

Tryk Volume-1, når telefonen står standby for at justere volumen af ringetonen.

Ringetone 

1. Tryk på knappen Menu under skærmen, når telefonen er i standby. 
2. Vælg herefter Indstilling > Basic indstillinger > Lyd > Ringetoner.
3. Brug Down-1 Up-1 for at vælge den ønskede ringetone.
4. Tryk på Gem-knappen under skærmen for at gemme dit valg. 

Konference 

1. Tryk på knappen Konference under skærmen, når du har et aktivt kald. Kaldet placeres nu på hold.
2. Tast nummer på den du ønsker at invitere til konferencen og tryk Send under skærmen.
3. Tryk på Konference-knappen igen, når du har fået kontakt og alle tre kald vil nu blive forbundet.
4. Når du afslutter kaldet, vil forbindelsen blive brudt til alle parter. 

BLF-taster 

BLF tasterne (hurtigkaldsknapperne) ved telefonens skærm kan nemt og hurtigt opsættes. 
Dette gøres via vores hjemmeside: www.myfone.dk 

Har du ikke allerede en bruger, kan du nemt og hurtigt oprette dig på hjemmesiden. Er du endnu ikke Flexfone-kunde, kan du kontakte os på Flexfone.dk 

CleanShot 2020-06-30 at 10.08.57

Under menupunktet Telefonopsætning-1 på myfone.dk kan du opsætte dine knapper med følgende funktioner:

Kollegaer:
Lys indikerer, hvis din kollega er optaget på en af sine telefoner.
Blinker, hvis din kollegas telefon ringer. Træk kald ved at trykke på knappen.
Ring eller viderestil kald til din kollega med ét tryk.

Køer:
Log af og på køer via den samme knap.
Lyssignal fortæller, om du er tilmeldt eller afmeldt køen.

Hurtigkald:
Sæt eksterne numre, du ønsker at kunne ringe til ved at trykke på knappen.

Variabelt kaldsflow:
Tildel et variabelt kaldsflow til en knap og aktivér/deaktivér alternative kaldsflows med ét tryk. 

Bemærk: Når du har valgt dine opsætninger, skal du genstarte telefonen ved at trække strømmen og slutte den til igen.