Hvordan opretter man en medarbejderskabelon?

Se, hvordan man opretter en medarbejderskabelon på PBXAdmin.dk og vælger hvilke medarbejdere, som skabelonens indstillinger skal gælde for.

1. Gå til PBXAdmin.dk > Indstillinger > Medarbejderskabeloner.

2. Klik derefter på Opret medarbejderskabelon.

3. Giv derefter skabelonen et navn og evt. en beskrivelse.

4. Under fanen Køer kan du vælge, om køer skal styres af medarbejderskabelonen.

5. Hvis de skal det, kan du efterfølgende vælge hvilke køer, skabelonen skal indeholde og dermed hvilke køer, medarbejderne skal kunne se på Myfone.dk.

6. Under fanen Indstillinger kan du ligeledes opsætte en række indstillinger, der kommer til at gælde for de medarbejdere, som skabelonen rulles ud til.

Eksempel med udgangspunkt i Banke på-funktionen. Her har du følgende valgmuligheder:

  • Ikke en del af skabelonen (funktionen påvirkes ikke af medarbejderskabelonen og benytter derfor Myfones standardindstilling eller medarbejderens valgte indstilling)
  • Aktiveret (aktiverer funktionen for medarbejdere i skabelonen)
  • Deaktiveret (deaktiverer funktionen for medarbejdere i skabelonen)

7. Når du har valgt de ønskede indstillinger, trykker du på Gem.8.
Klik derefter på Udgiv ud for skabelonen.

9. Vælg hvilke medarbejdere, der skal have skabelonen. Du kan søge efter medarbejdere eller afdelinger og også nemt vælge alle virksomhedens medarbejdere på én gang.

10. Tryk til sidst på Udgiv.Nu er medarbejderskabelonen oprettet, og de valgte indstillinger bliver rullet ud til de valgte medarbejdere. Du kan altid gå tilbage og redigere i skabelonen eller slette den helt (ændringer på skabelonen har ingen indflydelse på eksisterende medarbejdere, før den udrulles igen).

Bemærk: Medarbejderskabeloner "låser" ikke Myfone-brugernes indstillinger.

Det betyder, at den enkelte medarbejder stadig har mulighed for at lave individuelle indstillinger på deres Myfone-bruger. 


Derfor bør man være opmærksom på, at man kan overskrive enkelte medarbejderes indstillinger, hvis der foretages ændringer i medarbejderskabelonen, og den udgives til samme medarbejder på ny. 

Udrulles flere medarbejderskabeloner til samme medarbejder, er det den senest udgivet, der gør sig gældende.