Hvordan prioriterer man virksomhedens køer?

Man har mulighed for at prioritere virksomhedens køer og derved bestemme, hvilken kø medarbejderne først skal modtage kald fra.

Hvis du som medarbejder f.eks. er tilmeldt en supportkø, som har 1. prioritet og en salgskø, som har 2. prioritet, vil du altid først få kald fra supportkøen, som har 1. prioritet.

Når der ikke er flere kald på supportkøen, vil du dernæst modtage kald fra salgskøen, som har 2. prioritet. Bliver køen med 1. prioritet aldrig tømt, vil du således aldrig få kald fra køen med 2. prioritet.

For at aktivere funktionen skal man på PBXadmin.dk gøre følgende:

1. Under menupunktet Køer klikker du på knappen Prioritering af køer.

 
2. Sæt flueben ud for Aktiver funktion i dialogboksen og tryk på Gem.


3. Ud for hver kø kan du nu vælge prioriteringen.