Hvorfor er der tomme felter i rapporterne?

Tomme felter fremgår, når der ikke er nogen data til den pågældende kategori. Her kan du læse mere om hyppige årsager til tomme felter:

Duration = 0 

Den mest hyppige årsag til tomme felter i rapporterne er, at duration (varighed) er lig med 0. Kald med en varighed på 0 sek. er alle ubesvarede opkald. Kolonner med ubesvarede opkald medfører, at flere af de tilhørende felter vil være tomme, fordi der ikke er nogen data til det ubesvarede opkald. Ubesvarede opkald vil medfører tomme felter i følgende kategorier:

  • Answered by (employee extension number)
  • Answered by (employee name)
  • Answered by (department)
  • Answered by (phone type)
  • Answered by (extension number)

Andre årsager

Tomme felter vil også fremgå, hvis virksomheden ikke benytter samme kategorier, som dataene sorteres efter i rapporterne. F.eks. vil feltet Answered by (department) være tomt ved virksomheder, der ikke inddeler virksomhedens medarbejdere i afdelinger.