Indtrækningsgrupper i PBXAdmin

Opsæt og administrer indtrækningsgrupper i PBXAdmin.

Med indtrækningsgrupper kan du lave grupper, hvor dem der er tilmeldt kan trække kald fra hinanden. Hvis du f.eks. får et direkte kald, men ikke er på din plads, så kan din kollega, som er tilmeldt indtrækningsgruppen, trykke 88* på sin telefon og trække dit kald.

1. Under Indtrækningsgrupper har du mulighed for at se alle indtrækningsgrupper. 

indtræknings-grupper

Funktion Beskrivelse
2. Navn Her kan du se navnet på indtrækningsgruppen.
3. Beskrivelse Her kan du se beskrivelsen på indtrækningsgruppen, f.eks. hvem der er tilmeldt.
4. Antal tilmeldte Denne viser, hvor mange der pt. er tilmeldt gruppen.
5. Tilføj indtrækningsgruppe Her kan du tilføje en ny telefonsvarer som du kan bruge i et kaldsflow.


Redigere af indtrækningsgrupper

Du kan indstille hvordan indtrækningsgrupper skal fungere, ved at trykke på en indtrækningsgruppe i oversigten. 

indtræknings-grupper-1

Funktion Beskrivelse
1. Navn Her kan du skrive navnet på indtrækningsgruppen.
2. Beskrivelse Her kan du skrive beskrivelsen på indtrækningsgruppen, f.eks. hvem der er tilmeldt.
3. Tilføj Markér medarbejdere i den venstre kolonne, og tryk på pil til højre.

 

88* funktionen bruges til at trække et kald fra den/de gruppe(r), du er tilmeldt. Funktionen kan bruges både fra mobil og bordtelefon.