Medarbejdernoter i Myfone-appen

Du kan i Myfone-appen, ligesom på Myfone.dk, oprette en medarbejdernote, som hurtigt informerer dine kollegaer.

1. Du finder noter på din hjemmeskærm

2. Tryk på Information til dine kollegaer for at åbne indtastningsfeltet. 

2.0-hjem-noter-3

3. Du kan nu indtaste din note. Vær opmærksom på, at din note maks. må indeholde 200 tegn. 

4. Noter kan være tidsbegrænsede. Du kan derfor vælge, hvornår noten udløber. 

2.1-hjem-note-ny

5. Når du har indtastet det, der skal stå i noten og valgt udløbstid, skal du trykke på Gem

2.2-hjem-note-vælg-tid-1

6. Der vil nu være en klokke ud for dit navn under Kontakter samt inde på dine kontaktinformationer. Dine kollegaer vil også kunne se din note sammen med alle andre kollegaers noter på hjemmeskærmen. 

4.0_Kontakter4.1_Kontakt-info-1 

7. Du kan redigere din egen note eller en kollegas ved at trykke på en note på hjemmeskærmen. 

2.3-hjem-note-postet

8. Du kan slette noten ved at trykke på Slet notebesked nederst på noten. Noten slettes også automatisk, når den valgte tidsperiode udløber.

2.4-hjem-note-slet

9. Du kan oprette en note for en kollega ved at gå ind på kollegaens kontakt og trykke på klokken i øverste højre hjørne. 

4.1_Kontakt-info-klokke