Ring mig op i PBXAdmin

Opsæt og administrer Ring mig op i PBXAdmin.

Med Ring mig op kan du lave løsninger, hvor du får en mail med kontaktnummer på en kunde, som har bedt om at blive ringet op. Det kan f.eks. være ved opkald uden for åbningstid, hvor man kan give kunder mulighed for at angive en mail med deres nummer for at blive ringet op.

1. Under Ring mig op har du mulighed for at se alle Ring mig op der er oprettet.

ring-mig-op

Funktion Beskrivelse
2. Lokalnummer Her kan du se lokalnummeret på Ring mig op.
3. Navn  Her kan du se navnet på Ring mig op.
4. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af Ring mig op. (F.eks. hvilken mail der sendes til).
5. Tilføj ring-mig-op Her kan du tilføje en ny Ring mig op som du kan bruge i et kaldsflow.

Redigering af Ring mig op

Du kan indstille hvordan virksomhedens Ring mig op skal fungere, ved at trykke på en Ring mig op i oversigten. 

ring-mig-op-2

Funktion Beskrivelse
1. Navn Her kan du skrive navnet på Ring mig op.
2. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af Ring mig op. (F.eks.. hvilken e-mail der sendes til).
3. Gå til Hvis du gerne vil have, at personen, som ringer, bliver viderestillet til et speak, som siger ”Tak for indtastningen, vi ringer dig op snarest muligt”, så skal du vælge lokalnummeret på speaket her. Det er ikke et krav at Gå til er udfyldt. Hvis Gå til ikke er udfyldt, vil opkaldet blive afbrudt, efter nummeret er indtastet
eller aflæst fra A-nummer.
4. E-mail Hertil vil Ring mig op kald blive sendt til. e-mailen vil indeholde telefonnummer.
5. Uddrag fra A-nummer Hvis flueben er sat i denne, vil kundens nummer automatisk blive aflæst og sendt til mailadressen valgt i e-mail. Vær opmærksom på, at kunden kan ringe fra et nummer, men ønsker at blive ringet op på et andet.
Hvis de vil dette, må der ikke være flueben i denne.
6. Modtag tastetryk af telefonnummer Hvis der ikke er sat flueben i Uddrag fra A-nummer, skal kunden selv taste det nummer, som denne ønsker at blive ringet op på. Dette gøres ved at taste nummeret og afslutte med #. Dette vil være en god idé at indtale på det speak, som du lægger op på Ring mig op.

 

Eksempel

Kunde ringer til 69142229, som viderestiller ’Ring mig op’ (Lokalnummer 7200).

Et speak siger til kunden ”Indtast venligst det nummer, du ønsker at blive ringet op på og afslut med firkant”.

Kunden indtaster 30739007#. En mail vil blive sendt til kundeservice@ditselskab.dk med teksten: ”Kunde har anmodet om at blive ringet op. Telefonnummer : 30739007”.