Tastemenuer i PBXAdmin

Opsæt og administrer tastemenuer i PBXAdmin.

 

Med tastemenuer kan du give kunder en række valgmuligheder, hvorefter de dirigeres via kaldsflow på baggrund af deres valg. Du kan opsætte op til 10 forskellige tastetryk.

Det kunne f.eks. være muligheden for at vælge mellem kundeservice, salg eller bogholderi.

1. Under Tastemenuer får du en oversigt over alle tastemenuer i PBX-løsningen.

tastemenuer-1 

Funktion Beskrivelse
2. Lokalnummer Her kan du se lokalnummeret på tastemenuen.
3. Navn Navnet på tastemenuen. (Eks. ’Valg af afdeling - Århus’).
4. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af tastemenuen. (Eks. ’1 for kundeservice, 2 for salg, 3 for bogholderi’).
5. Tilføj tastemenu Her kan du tilføje en ny åbningstid som kan bruges i virksomhedens kaldsflow.

Redigering af tastemenu

Du kan indstille hvordan din tastemenu skal fungere, ved at trykke på en tastemenu på i oversigten. 

tastemenuer-1-2

Funktion Beskrivelse
1. Navn Navnet på tastemenuen. (Eks. ’Valg af afdeling - Århus’).
2. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af tastemenuen. (Eks. ’1 for kundeservice, 2 for salg, 3 for bogholderi’).
3. Udløbstid Hvor lang tid skal der gå, før Ved intet svar gå til bruges. Er der intet valgt ved Ved intet svar gå til, vil speaket blive ved med at blive afspillet.
4. Ved intet svar gå til Hvad skal der viderestilles til, hvis personen, der ringer, ikke taster 0-9. Dette kunne f.eks. være direkte ind i køen.
5. Ved tryk på Her skal du vælge hvad der sker for hvert tal der trykkes på. I dette tilfælde er tasten 1 sat til at sende opkaldet videre til køen Kundeservice.

 

Eksempel

Opkald på hovednummer 69142229 viderestilles til Vores åbningstid, som viderestiller inden for åbningstid til Standard tastemenu

Tryk 1 går til Kundeservicekø
Tryk 2 går til Salgskø

Hvis der ikke trykkes inden for 10 sekunder, viderestilles der til Kundeservicekø

🔄  OPDATER SYSTEM

Husk at trykke på OPDATER SYSTEM i øverste højre hjørne for at udgive dine ændringer.