Telefonmøder i PBXAdmin

Opsæt og administrer telefonmøder i PBXAdmin.

Med telefonmøder har du mulighed for at oprette møderum, hvor du og dine kollegaer eller eksterne personer kan snakke sammen i et telefonmøde. På den måde kan I alle have ét igangværende kald, hvor alle kan høre hinanden.

1. Under Telefonmøder får du en oversigt over alle telefonmøder i PBX-løsningen.

telefonmøder-1

Funktion Beskrivelse
2. Lokalnummer Her kan du se lokalnummeret på telefonmødet. Det er dette nummer, du skal ringe til lokalt, eller dette nummer du skal viderestille til, hvis du vil have eksterne telefoner ind i mødet.
3. Navn Her kan du skrive navnet på telefonmødet. Det kan f.eks. være nummeret på telefonmødet.
4. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af telefonmødet. (f.eks. PIN-koden på telefonmødet).
5. Tilføj telefonmøde Her kan du tilføje et nyt telefonmøde som kan bruges af alle i virksomheden.

Redigering af telefonmøde

Man kan ringe til telefonmødet lokalt, direkte på telefonmødets lokalnummer. Man kan også pege et telefonnummer på telefonmødet, så eksterne også kan ringe til telefonmødet. 

Når du ringer op til telefonmødet, enten via lokalnummeret eller det telefonnummer som du peger ind på telefonmødet, får du en besked om at indtaste koden.

Koden er den, du vælger i PIN-kode. Hvis den indtastes korrekt, vil du være i det valgte telefonmøde. Når du ikke længere ønsker at være i dette telefonmøde, skal du blot lægge på.

telefonmøder-2

Funktion Beskrivelse
1. Navn Her kan du skrive navnet på telefonmødet, det kan f.eks. være nummeret på telefonmødet.
2. Beskrivelse Kan bruges til ekstra genkendelse af telefonmødet. (f.eks. PIN-koden på telefonmødet)
3. PIN-kode Her bestemmer du den PIN-kode, som skal indtastet, før der gives adgang til telefonmødet.

🔄  OPDATER SYSTEM

Husk at trykke på OPDATER SYSTEM i øverste højre hjørne for at udgive dine ændringer.